Gói Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm "YOUR FINANCE" !!!

Tại sao lại giao dịch Forex

Mục đích của bài viết này là để mô tả cho bạn thấy được những thuận lợi của thị trường Forex

Trước hết chúng ta sẽ so sánh giữa giao dịch chứng khoán và giao dich hàng hóa - vàng - ngoại hối:

+ Tính thanh khoản:  thị trường Forex là thị trường có tính thanh khoản lớn nhất thế giới với 1,9 nghìn tỷ Đola được mua bán mỗi ngày. Giá trị giao dịch của thị trường hàng hóa khoảng 440 tỷ đô la mỗi ngày và thị trường chứng khoán Mỹ vào khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày. Tính thanh khoản cao đảm bảo sự khớp lệnh tốt hơn và hạn chế ở mức tối đa những sự can thiệp thị trường.

+ Thời gian giao dịch: Thị trường Forex hoạt động 24h mỗi ngày cho phép các trader chọn thời gian tốt nhất mà họ muốn trade.

+ Đòn bẩy: Tùy theo loại tài khoản Forex của bạn, đòn bẩy có thể là 100:1, một số broker có thể cấp cho bạn tài khoản có đòn bẩy lên đến 400:1. Đòn bẩy trong thị trường chứng khoán có thể ở mức 4:1.  Sự khác nhau ở mức độ đòn bẩy là do tính thanh khoản của thị trường chứng khoán thấp hơn nhiều so với tính thanh khoản của thị trường ngoại hối.

+ Phí giao dịch: Phí giao dịch trong thị trường ngoại hối là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, không có phí môi giới. Trong khi ở thị trường chứng khoán bạn mất phí giao dịch lẫn phí môi giới.

+ Mức đầu tư tối thiểu: bạn có thể đầu tư Forex chỉ từ vài trăm đô la

+ Tính tập trung: 85% các giao dịch diễn ra ở 7 cặp ngoại tệ mạnh. Trong khi chỉ riêng thị trường chứng khoán Mỹ đã có hơn 40.000 loại chứng khoán.

+ Tính khớp lệnh: Ở thị trường Forex các giao dịch  gần như khớp lệnh tức thì. Trong khi ở thị trường chứng khoán bạn cần thời gian lâu hơn và thỉnh thoảng lệnh của bạn không được khớp.

Thị trường Forex có khá là nhiều điều hấp dẫn. Tuy nhiên để giao dịch bạn cần có kiến thức, nguyên tắc và sự kiên nhẫn. Tất cả các hoạt động giao dịch luôn luôn chứa đựng những rủi ro mà bạn cần phải biết.

Chúc các bạn giao dịch thành công!Vinafox.com - Make your dream come true

GÓI ĐÀO TẠO GIAO DỊCH ĐA SẢN PHẨM "YOUR FINANCE"