Gói Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm "YOUR FINANCE" !!!

Giao dịch Vàng - Forex với Bollinger Band

Để giao dịch Forex thành công ngoài việc cần một nhà môi giới với một sàn giao dịch tốt, bạn còn cần có kiến thức và kỹ thuật giao dịch bài bản để có thể nhận định một cách tốt nhất về các diễn biến của thị trường...

Một trong những kỹ thuật được sử dụng phổ biến để phán đoán hành vi của thị trường là Bollinger Bands

Những Dải Bollinger Bands là gọi là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong các thị trường vốn (bao gồm cả ngoại hối) và được tạo ra bởi John Bollinger trong đầu những năm 1980. Kỹ thuật Bollinger Bands này được xây dựng dựa trên mong muốn xác định biên độ giao dịch thích ứng và phát hiện ra rằng sự biến động của thị trường là một hiện tượng năng động chứ không phải dạng tĩnh như đã được nhiều người tin rằng vào thời điểm đó .

Dải Bollinger Bands bao gồm một biểu đồ của ba đường cong vẽ liên quan đến tiền tệ cặp giá . Dải nằm ở giữa là thước đo của xu hướng trung hạn và thường là một trung bình chuyển động đơn giản, được sử dụng làm cơ sở cho các dải trên và dưới. Khoảng thời gian giữa, trên dưới và giữa các dải băng được xác định bởi sự biến động của thị trường , điển hình là độ lệch chuẩn của cùng một dữ liệu đã được sử dụng để di chuyển trung bình . Các thông số mặc định là 20 thời đoạn và hai độ lệch chuẩn trên và dưới dải băng giữa, tất nhiên điều này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn .

Trong ngắn hạn, mục đích của Bollinger Bands là cung cấp một khái niệm tương đối của giá cao và thấp. Theo định nghĩa giá được coi là cao khi chạm vào dải trên và thấp khi chúng chạm vào dải băng dưới. Khái niệm tương đối này có thể được sử dụng bởi các nhà kinh doanh ngoại hối để so sánh giá cả và các hành động thị trường như một chỉ số hữu ích cho các quyết định mua hoặc bán của traders.

Chúc bạn giao dịch thành công!
 Vinafox.com - Make your dream come true

GÓI ĐÀO TẠO GIAO DỊCH ĐA SẢN PHẨM "YOUR FINANCE"