Gói Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm "YOUR FINANCE" !!!

Fibonacci trong giao dịch Vàng - Forex

Kỹ thuât Fibonacci cơ sở của nhiều hệ thống giao dịch vàng – forex được sử dụng bởi một số lượng lớn các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp trên toàn thế giới , và nhiều tỷ đô la lợi nhuận giao dịch mỗi năm được tạo ra dựa trên các kỹ thuật giao dịch này.

Fibonacci là một nhà toán học người Ý và ông được nhớ nhiều nhất bởi dãy Fibonacci nổi tiếng của ông , dãy Fibonacci được hình thành bởi một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước , 1, 1 , 2, 3 , 5, 8, 13 ... Tuy nhiên, trong giao dịch vàng forex , cái quan trọng đối với các nhà kinh doanh ngoại hối là tỷ lệ Fibonacci  0,236 -  0,50 -  0,382 -  0,618 …

Những tỷ lệ này là tỷ lệ toán học phổ biến ở nhiều nơi và xuất hiện nhiều trong cấu trúc trong tự nhiên. Những chiếc lá trên một nhành cây mọc cách nhau những khoảng tương ứng với dãy số Fibonacci. Các số Fibonacci xuất hiện trong những bông hoa. Hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3,5,8,13,21,34,55 hoặc 89. Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5 cánh, hoa phi yến thường có 8 cánh, hoa vạn cúc thọ có 13 cánh, hoa cúc tây có 21 cánh, hoa cúc thường có 34, hoặc 55 hoặc 89 cánh. Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong các bông hoa hướng duơng. Những nụ nhỏ sẽ kết thành hạt ở đầu bông hoa hướng dương được xếp thành hai tập các đường xoắn ốc: một tập cuộn theo chiều kim đồng hộ, còn tập kia cuộn ngược theo chiều kim đồng hồ. Số các đường xoắn ốc hướng thuận chiều kim đồng hồ thường là 34 còn ngược chiều kim đồng hồ là 55. Đôi khi các số này là 55 và 89, và thậm chí là 89 và 144. Tất ca các số này đều là các số Fibonacci kết tiếp nhau( tỷ số của chúng tiến tới tỷ số vàng).

Kinh doanh vàng Forex có thể ứng dụng  tỷ lệ toán học này là do các dao động trong giao dịch vàng Forex thay đổi theo một mô hình có tỷ lệ Fibonacci rất chặt chẽ như các chỉ số về mức kháng cự và hỗ trợ, mặc dầu không phải lúc nào cũng đúng nhưng sự thường xuyên diễn ra của tỷ lệ vàng này thực sự là tuyệt vời .

Fibonacci chỉ ra những mức hỗ trợ và kháng cự giúp xác định rõ hơn mức tăng hoặc giảm kế tiếp.

Mức kháng cự sẽ trở thành mức hỗ trợ khi đường giá vượt lên mức kháng cự đó.
 
Mức hỗ trợ sẽ trở thành mức kháng cự khi đường giá vượt xuống mức hỗ trợ đó.
 
Chúng ta nên giao dịch tại những mức hỗ trợ/ kháng cự của Fibonacci

Việc dành thời gian để tìm hiểu về kỹ thuât ứng dụng Fibonacci sẽ giúp bạn xây dựng các kế hoạch giao dịch với các điểm  vào và điểm ra hiệu quả .

Chúc bạn giao dịch thành công.

 Vinafox.com - Make your dream come true

GÓI ĐÀO TẠO GIAO DỊCH ĐA SẢN PHẨM "YOUR FINANCE"