Gói Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm "YOUR FINANCE" !!!

Hướng dẫn Web Trading

Tập giao dịch trên Web nhanh chóng theo các hướng dẫn được minh họa dễ dàng

Dùng username và pass đăng nhập tài khoản của bạn tại : www.easy-forex.com

Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể tiến hành ký quỹ và đặt lệnh giao dịch theo các hướng dẫn được minh họa bên dưới ( nhấn vào hình để xem ảnh to):

1. Để bắt đầu ký quỹ bạn vào: My Account  > Deposit

Sau khi chon Deposit sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới, bạn chọn theo như trong hình để ký quỹ vào tài khoản Web Trading và tiến hành ký quỹ dễ dàng theo các thông tin hướng dẫn. ( nhấn vào hình để xem ảnh to):


 

2. Sau khi đã có tiền trong Balance bạn có thể đặt lệnh theo hướng dẫn minh họa bên dưới:

+ Tiến hành đặt lệnh Buy theo hình dưới ( nhấn vào hình để xem ảnh to): :+ Tiến hành đặt lệnh Sell theo hình dưới ( nhấn vào hình để xem ảnh to): :


 

3. Sau khi đã đặt lệnh thành công, bạn có thể Modify để thiết lập Take Profit và Stoploss như hình bên dưới:

Bước 1: Nhấn vào nút Modify trên dòng lệnh như trong hình bên dưới ( nhấn vào hình để xem ảnh to): 


 

Bước 2 : Sau khi nhấn nút Modify mành hình sẽ xuất hiện như bên dưới và bạn có thể tiến hành thiết lập Take ProfitStoploss cho lệnh của mình như trong hình một cách dễ dàng ( nhấn vào hình để xem ảnh to):

Bước 3 : Kiểm tra thông tin lệnh đã vào và nhấn Ok hoàn tất như hình bên dưới ( nhấn vào hình để xem ảnh to):

Như vậy bạn đã hoàn tất đặt lệnh và thiết lập Take ProfitStoploss cho lệnh một cách chính xác theo chiến lược giao dịch của mình. Trong trường hợp thoát lệnh bằng tay bạn nhấn nút Close ngay bên cạnh nút Modify ở trên dòng lệnh .

 
Chúc bạn giao dịch thành công !Vinafox.com - Make your dream come true

GÓI ĐÀO TẠO GIAO DỊCH ĐA SẢN PHẨM "YOUR FINANCE"